Po-scholen | Vo-scholen | Vso- / pro-scholen | Hoe werkt het | Aanmelden | Enquêtes | FAQ | Scholenportaal | Schoolrapportage | Contact
Update veiligheidsmonitor po/vo i.v.m. coronavirus

Via deze weg willen wij u op de hoogte stellen van het laatste nieuws rondom de veiligheidsmonitor po/vo. Ook tijdens de schoolsluiting is het nog steeds mogelijk om het invullen van de vragenlijsten door leerlingen, docenten, en schoolleiders door te laten gaan. We zien dat een deel van de scholen hiervoor kiest. Echter, we hebben er uiteraard ook alle begrip voor dat er scholen zijn die door de schoolsluiting gestopt zijn met het afnemen van de vragenlijsten.

Inmiddels heeft de Inspectie van het onderwijs laten weten dat als scholen vanwege de maatregelen die zijn genomen moeten afzien van monitoring, geen sprake zal zijn van handhaving. Zie voor meer informatie:

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/sociale-veiligheid/toezicht-op-naleving-zorgplicht-sociale-veiligheid-op-school

Het veldwerk van de Veiligheidsmonitor po/vo zal dit jaar verlengd worden tot 31 juli. Mochten de scholen voorafgaand aan de zomervakantie nog opengaan, dan is er dus eventueel alsnog de mogelijkheid om de vragenlijsten op school af te nemen.

Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

De Veiligheidsmonitor 2020 is hét landelijke onderzoek van het ministerie van OCW waarmee scholen en overheid de sociale veiligheid in primair en voortgezet onderwijs volgen en verbeteren.

Waarom?
De Veiligheidsmonitor helpt po- en vo-scholen om de sociale veiligheid voor hun leerlingen in en rond de scholen te monitoren. Uw school ontvangt een eigen rapportage op maat waarin u uw eigen resultaten kunt vergelijken met het landelijke beeld en waarmee u uw veiligheidsbeleid kunt optimaliseren.

De overheid maakt met het onderzoek landelijk inzichtelijk hoe leerlingen en personeel de (sociale) veiligheid op hun school ervaren, met welke incidenten scholen te maken krijgen en hoe het is gesteld met het veiligheidsbeleid op school.

Wat?
De Veiligheidsmonitor – ook wel bekend als de ‘Monitor Sociale Veiligheid’ – omvat vragenlijsten voor:
Deelname aan de OCW-Veiligheidsmonitor is gratis. Het onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie.

De Veiligheidsmonitor is een van de beschikbare instrumenten waarmee uw school kan voldoen aan de wettelijke verplichting om de sociale veiligheid van uw leerlingen in en rondom de school te monitoren. Als u daar toestemming voor geeft, verzorgen wij rechtstreeks de levering van vereiste gegevens van uw school aan de inspectie.

Hoe?
Uw school aanmelden kan eenvoudig via de knop onderaan de pagina.

In de periode maart-juli kunnen uw leerlingen, personeel, leidinggevenden en ouders (po) de vragenlijsten invullen.

De maatwerkrapportage voor uw school ontvangt u in september 2020.